MAIC
SEMINAR
セミナー
2024.07.07
13:30~16:30
SAGA Smart Samurai 講座説明会・体験講座
団体名 佐賀電算センター